• Tweede proefdruk gratis!
  • Ambachtelijke folie, letterpress, preeg
  • Speciale papiersoorten

Wij beschermen jouw privacy

Privacyreglement
Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van De Kaartjeswinkel. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar info@dekaartjeswinkel.nl.

Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

 

Gegevens die door jou aan ons worden verstrekt.
De Kaartjeswinkel verzamelt en verwerkt gegevens die door jou aan ons worden gegeven. Denk hierbij aan je e-mailadres in ons mailcontact en je persoonlijke gegevens die je hierbij verstrekt wanneer je door ons een geboorte- of trouwkaart laat maken. Omdat je gebruik maakt van onze service ontstaat er een overeenkomst ter uitvoering waarbij wij je persoonlijke gegevens ontvangen. Omdat wij een persoonlijk product voor je maken en dit opslaan op onze computer en (bij derden als back up) verzamelen wij bij het uitwerken van jouw opdracht de volgende gegevens

- Voornaam
- Achternaam
- Telesoonnummer
- Adres
- Emailadres
- Uitgerekende datum of trouwdatum
- Adressen van derden die je aan ons doorgeeft per mail t.b.v. adresetiketten of adressering op enveloppen
- Gegevens als namen, geboortedatum, geboortegegevens en trouwdatum
- IP adres, social ID, cookie-ID, internetbrowser, apparaattype via google analytics
- Gegevens over jouw surfgedrag
- Andere gegevens die je actief en zelf verstrekt via de mail of telefonisch aan ons doorgeeft

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dit doen wij voor het maken van onze producten.
Jouw gegevens worden gebruikt om mooie kaarten te ontwerpen en af te leveren op het door jou opgegeven adres. Op basis van een gezamenlijke overeenkomst voor het maken van een persoonlijk product hebben wij gegevens nodig als jouw eigen teksten, persoonlijke foto’s, adresgegevens, geboortegegevens, trouwgegevens, enzovoort. Met deze gegevens maken we een ontwerp en houden we je ook op de hoogte van de levering en geven we hiervoor jouw naam en adresgegevens door aan een derde partij. Derde partijen zijn; de vervoerder die jouw bestelling komt afleveren en de online dienstverlener die het mogelijk maakt om onze e-mails of andere klant communicatie online te kunnen verzenden.

De Kaartjeswinkel verwerkt jouw persoonsgegevens tevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
• Administratieve afhandeling van de dienstverlening zoals het verzenden van offertes en facturen
• De Kaartjeswinkel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is gegeven toestemming of een afgesloten overeenkomst.

In het kader van onze diensten in trouwkaarten en geboortekaartjes verzamelen wij ook persoonlijke details zoals geboortegegevens, trouwdata en een adres (adressen) waar jullie kaarten naar worden verzonden. Deze gegevens gebruiken wij voor het verwerken, produceren en uitleveren van jouw product. Wij slaan deze gegevens op op onze computers die beveiligd zijn met een wachtwoord. Dit wachtwoord veranderen wij ieder jaar. Als back-up staan jouw bestanden veilig opgeslagen bij Dropbox.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
De Kaartjeswinkel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Verklaring tot geheimhouding
Al onze medewerkers van De Kaartjeswinkel hebben allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend zodat zij alle gegevens strikt vertrouwelijk zullen behandelen op alle vlakken. WIj hebben te maken met gevoelige gegevens die (nog) niet openbaar mogen worden gemaakt.

 

Wanneer wij jouw gegevens verzamelen
Als je ons mailt, het offerte aanvraag formulier invult op onze website, telefonisch contact met ons opneemt, opdracht geeft voor het maken van een ontwerp of zelf belt voor hulp bij het zelf maken van een ontwerp verzamelen we jouw gegevens. Ook bijzondere gegevens als naam van het kind, geboortedatum, geslacht kind, trouwdatum slaan wij op in een voor jou persoonlijk dossier. Deze gegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven weergegeven.

Tijdens het ontwerpproces van jouw kaart versturen we digitale concepten als pdf per mail. Deze concepten zullen we nooit en te nimmer delen met anderen. De persoonlijke gegevens in deze concepten worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven weergegeven.

 

Bij het bestellen van een oplage
Als we een kaart voor je hebben ontworpen en deze mogen worden gedrukt blijft alle persoonlijke informatie tijdens het drukproces intern. Alle benodigde materialen en gegevens worden door onze eigen medewerkers als vertrouwelijk behandeld. N.A.W. gegevens worden overgedragen aan onze vervoerder om te zorgen voor een juiste bezorging.

De digitale bestanden die zijn ontstaan tijdens het drukproces worden zorgvuldig bewaard op onze eigen computers en in Dropbox en beveiligd met wachtwoorden die we jaarlijks aanpassen. We bewaren deze gegevens voor een goede afronding maar ook omdat je in de toekomst nog eens bij ons terug kunt komen en we alle informatie nog voor handen hebben. Geboortekaartjes voor broertjes en zusjes lijken qua opmaak vaak erg op elkaar en dan is het prettig als hiervan alle gegevens nog bekend zijn. Wil je dit liever niet dan kun je dit natuurlijk aangeven. We verwijderen dan jullie gegevens in de digitale bestanden.

 

Kaarten in ons portfolio
Bij het produceren van een order hebben we te maken met restant kaarten voor in ons portfolio waarop persoonsgegevens staan. Deze worden achter slot bewaard in ons portfolio. Deze kaarten zijn alleen bereikbaar voor de direct betrokken werknemers. We versturen zorgvuldig, bewaarde, eerder gedrukte kaarten op aan onze nieuwe klanten als voorbeeld. Hierbij worden persoonlijke gegevens afgeschermt met een sticker. Deze kaarten worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven weergegeven.

 

Bij direct contact via telefoon of persoonlijke afspraak met ons team
Ons team maakt gebruik van je gegevens als je naam en je mailadres. Wij maken notities tijdens een telefoongesprek of tijdens een afspraak. Komen we niet tot een opdracht dan worden deze gegevens na 2 maanden vernietigd. Komen we wel tot een persoonlijke opdracht bewaren we deze gegevens voor het geval dat je later nog eens contact met ons opneemt. Het herinnert ons aan jullie wensen als klant en de afspraken die wij hebben gemaakt. Nadat de notities zijn opgenomen in ons systeem vernietigen wij de notities.

 

Het gebruik van cookies
De Kaartjeswinkel maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd  en door je webbrowser op je harde schijf van je computer, smartphone of tablet wordt opgeslagen.
Het gebruik van cookies is belangrijk voor de werking van onze website. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

 

Cookies voor social media integratie
Op onze website tonen we afbeeldingen van onze producten en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, Pinteres en Instagram, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

 

Statistische analyse
Onze diensten willen wij altijd verbeteren. Hiervoor gebruiken we onder andere software van derden. Zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Deze analyse vind plaats aan de hand van cookies voor algemene bezoekersgegevens. Aan de hand van reportages kunnen we zien hoe onze diensten gebruikt worden. Google verzamelt voor ons het IP-adres, de datum en tijd, je browser, plaats van herkomst en het product dat je bekijkt.

 

Het gebruik van gemaakte producten ten behoeve van communicatie.
Het auteursrecht van alle gemaakte kaarten ligt bij De Kaartjeswinkel. Deze gemaakte ontwerpen mogen wij gebruiken voor ons communicatie op onze website, Social Media zoals Pinterest, Instagram en Facebook. Hierbij maken wij persoonlijke gegevens altijd onleesbaar (voornaam blijft altijd leesbaar). Wanneer je dit niet wilt kun je ons dit laten weten via team@dekaartjeswinkel-zelfmaken.nl.

 

Cookies blokkeren en verwijderen
Wil je cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kun je daarvoor kiezen in de cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en dien je eerst onze cookies te verwijderen.

Je kunt er voor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kun je doen in je browser bij de instellingen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt.

 

Jouw rechten
Met dit privacy en cookiebeleid hebben wij de intentie om helemaal aan de AVG wetgeving te voldoen en jullie inzage in al je rechten te geven. Heb je toch nog vragen kun je contact met ons opnemen voor meer informatie als bijvoorbeeld:
- Jouw recht tot inzage en aanvullende informatie
- Jouw recht tot rectificatie
- Jouw recht tot vergetelheid
- Jouw recht tot beperking van het verwerken van de gegevens
- Jouw recht tot overdraagbaarheid van je gegevens
- Jouw recht tot het intrekken van toestemming
- Jouw recht tot het indienen van een klacht bij de AP

 

Bewaartermijn van alle persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens bewaren wij uiterlijk 7 jaar. Daarna worden in digitale dossiers persoonlijke gegevens verwijderd en papieren dossiers op gepaste wijze vernietigd. Om onze diensten goed uit te kunnen voeren werken wij samen met derden/subverwerkers zoals google analytics, online communicatiebureaus, hostingpartners, websiteontwikkelaars, verzendbedrijven, en Digitale Factuur als online boekhoudkundige software. Met deze partijen zijn subverwerkers overeenkomsten opgesteld.

 

Aanvullende informatie
Per week gaan er bij ons meerdere bestellingen de deur uit. Dit doen wij zeer zorgvuldig en met grote zorg. Het werk is handwerk en in uiterst sporadisch zou het voor kunnen komen dat een oplage per abuis wordt verzonden naar een verkeerd adres. Bij een dergelijke situatie ondernemen wij direct actie en regelen we dat de bestelling in zijn geheel naar ons wordt teruggestuurd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Kaartjeswinkel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens, waarover wij beschikken in een computerbestand te sturen naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming voor of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dekaartjeswinkel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Kaartjeswinkel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .