3 oktober zijn wij gesloten i.v.m. Leidens Ontzet

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DE KAARTJESWINKEL VOF

De Kaartjeswinkel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63853051

 

A. Algemeen
Wij vinden het belangrijk om helder en transparant te zijn.  Om deze reden een uitleg van de definities.
a. De Kaartjeswinkel, ons ambachtelijke letterpress bedrijf gevestigd aan de Deldenstraat 214 te Almelo en aan de Leidseweg 246 te Voorschoten.
b. Opdrachtgever, dit ben jij, diegene die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt en een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
c. Ons/wij, dat zijn wij, Sjors van Steijn en Sanne van Steijn van De Kaartjeswinkel.
d. Overeenkomst; offerte en/of opdrachtbevestiging.
e. Jij ontvangt deze algemene voorwaarden bij een mail met daarin de gevraagde offerte. Wanneer jij ons na deze mail bevestigt dat wij voor je aan de slag kunnen, is de overeenkomst definitief.

 

B. Privacyreglement

Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van De Kaartjeswinkel. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar info@dekaartjeswinkel.nl.

Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij De Kaartjeswinkel. Deze voorwaarden zijn via de site www.dekaartjeswinkel-zelfmaken.nl  te raadplegen, schriftelijk op te vragen en worden kosteloos toegezonden.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u deze algemene voorwaarden accepteert.
1.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van De Kaartjeswinkel zijn geheel vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
2.2. Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.
2.3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door De Kaartjeswinkel.
2.4. De Kaartjeswinkel is gerechtigd om bestellingen te weigeren. Dit wordt uiterlijk 2 dagen na de geplaatste bestelling medegedeeld.

 

3. Betaling
a. Betaling geschied middels iDeal via Multisafepay.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief enveloppen en verzendkosten. De prijzen staan vermeld in euro’s.
3.2. De PRIJZEN worden automatisch uitgerekend bij het plaatsen van de bestelling.
3.3. Een bestelling kan alleen worden geaccepteerd indien er direct is betaald via het aangesloten betaalplatform of indien er vooraf een machtiging tot betaling met een correct bankrekeningnummer en tenaamstelling is afgegeven bij de bestelling.
3.4. Indien de betaling wordt herroepen, bent u De Kaartjeswinkel het openstaande bedrag verschuldigd, inclusief een vertragingsrente van 1% per maand en administratiekosten van € 25,-. Indien het openstaande bedrag wordt uitbesteed aan een Incassobureau, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
3.5. Indien uw betaling in gebreke blijft, is De Kaartjeswinkel gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
3.6. Indien de prijzen stijgen, dan heeft u recht op de prijs die bekend was wanneer u uw bestelling officieel heeft geregistreerd bij De Kaartjeswinkel. U dient de nieuwe prijs tijdens de bestelling te voldoen en kan het verschil reclameren bij De Kaartjeswinkel; info@dekaartjeswinkl-zelfmaken.nl waarvoor u binnen 2 weken een creditnota zal ontvangen.
3.7. Indien er sprake is van retourstortingen van gelden, worden deze gedaan met aftrek van de geldende bankkosten.

 

4. Wijzigen overeenkomst
a. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat er wijzigingen gewenst zijn zullen wij in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
b. Bij iedere aanpassing zullen wij schriftelijk aangeven wat de gevolgen voor de overeenkomst zullen zijn met betrekking tot de kosten.

 

5. Annulering en bijkomende kosten
a. Ontbinding van de via mail bevestigde overeenkomst is alleen mogelijk tijdens het digitale ontwerpproces.
b. Kosten voor ontbinding tijdens het digitale ontwerpproces bevatten de geoffreerde ontwerpkosten plus 10% van het geoffreerde -en door jou akkoord bevonden- totaalbedrag.
c. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht na oplevering van de eerste pdf-proef wordt € 50,- opmaakkosten in rekening gebracht voor ontwerpen uit de standaardcollectie.
d. Voor een ontwerp op maat wordt € 75,- opmaakkosten in rekening gebracht.
e. Annulering tijdens het drukproces is niet mogelijk.

 

6. Ontwerp & kleuren
a. Bij een ontwerp op basis van een reeds bestaande kaart kun je na ontvangst van het eerste concept ontwerp 2 x correcties doorgeven. Hierbij worden kleine tekstuele wijzigingen en het aanpassen van de uiteindelijke geboortegegevens overigens niet meegenomen. Een aanvullende correctieronde kost € 15,00.
b. Bij het maken van een nieuw persoonlijk ontwerp is een duidelijke briefing aan de hand van een e-mail een duidelijke wens. Na ontvangst van het eerste concept ontwerp kun je 4 x correcties doorgeven. Hierbij worden kleine tekstuele wijzigingen en het aanpassen van de uiteindelijke geboortegegevens overigens niet meegenomen. Een aanvullende correctieronde kost € 15,00.
c. Een eigen ontwerp moet worden aangeleverd als vectorbestand. Wij kunnen je natuurlijk helpen met het juist digitaliseren van een bestand. Hiervoor bedragen de kosten € 40,00
d. Indien wij een PMS kleur als referentie hebben afgesproken zullen wij ons uiterste best doen deze kleur goed, handmatig te mengen. Afwijkingen binnen de range van 5% zijn hierbij toegestaan. Voor kleuren geaccordeerd via een beeldscherm gaan wij uit van ons eigen beeldscherm. Over het uiteindelijke kleurresultaat kun je geen klacht indienen. Kleurafwijkingen in de drukgang kunnen voorkomen. Dit komt doordat de kaarten niet volledig machinaal worden vervaardigd en er veel handwerk bij komt kijken.
e. Controleer een definitief, laatste ontwerp zorgvuldig, op dit punt neem jij de verantwoordelijkheid van ons over voor het ontwerp. Blijkt dat er een fout in het ontwerp staat en het drukwerk moet opnieuw gedrukt worden zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten door te berekenen.

 

7. Levertijden
a. De productietijd start op het moment dat het definitieve ontwerp door jou is goedgekeurd en de bestelling bij ons is geplaatst. Mits akkoord vóór 11.00 uur op een werkdag, geldt die dag als eerste productiedag.
b. Geboortedrukwerk heeft een productietijd van ca. 5-6 werkdagen, hierna bieden wij het aan bij de post.
c. Trouwdrukwerk heeft een productietijd van 8-12 werkdagen, hierna bieden wij het aan bij de post.
d. Wij zijn qua bezorging afhankelijk van derden en kunnen hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

 

8. Copyright, auteursrecht en online gebruik ontwerp 
a. De Kaartjeswinkel blijft de eigenaar van het door De Kaartjeswinkel gemaakte illustraties/artwork/ontwerp.
b. De Kaartjeswinkel behoudt zich het recht de gerealiseerde ontwerpen op te nemen in haar online en offline portfolio. Het delen van nieuwe kaarten, al dan niet gebaseerd op onze vaste collectie of ontwerp op maat, op onze site en social media is een belangrijk onderdeel van onze marketing en bestaansrecht. Op deze manier werven wij nieuwe klanten en zo ben je zelf hoogstwaarschijnlijk ook bij ons terecht gekomen. Uiteraard anonimiseren wij de ontwerpen (alleen de voornaam/voornamen blijven op het ontwerp staan) en voldoen wij op deze wijze aan de AVG.
c. Indien jij zelf een kant en klaar ontwerp aanlevert, ben jij zelf verantwoordelijk voor het copyright.
d. Wij maken geen kopie van andere kaarten van andere illustratoren en ontwerpers.
e. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om onze naam op de gerealiseerde ontwerpen te vermelden.
f. Zonder de toestemming van De Kaartjeswinkel mogen er geen andere artikelen worden vervaardigd op basis van jullie persoonlijke ontwerp.

 

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid
a. De klant is verplicht na ontvangst van geboorte- en trouwkaarten de aantallen en kwaliteit van de kaarten te controleren.
b. De Kaartjeswinkel heeft het recht om de door haar geleverde producten te vervangen. Hierbij kan De Kaartjeswinkel niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers.
c. Voldoen de producten niet aan de verwachting is het noodzaak zo spoedig mogelijk contact op te nemen (binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd, ondersteunt door duidelijke foto’s) met De Kaartjeswinkel. Wij ontvangen dan de producten graag retour om de klacht en het product te kunnen beoordelen.
d. De Kaartjeswinkel neemt iedere klacht serieus en zal alles in werking zetten om de klacht zo goed mogelijk op te lossen.
e. Belangrijk is om de kaarten NIET te versturen. Bij door de klant reeds verzonden producten kan De Kaartjeswinkel geen klacht meer in behandeling nemen.