Disclaimer


Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van DE KAARTJESWINKEL. De inhoud van deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van DE KAARTJESWINKEL. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE KAARTJESWINKEL. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen DE KAARTJESWINKEL op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die doorDE KAARTJESWINKEL wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. DE KAARTJESWINKEL behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is DE KAARTJESWINKEL niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. DE KAARTJESWINKEL sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van DE KAARTJESWINKEL op internet.

Persoonlijke gegevens die via de site zijn achtergelaten worden gebruikt ten behoeve van het bestelproces en voor informatieverspreiding betreffende (aanverwante) producten van DE KAARTJESWINKEL. Uitschrijving op de nieuwsbrief is op ieder moment mogelijk.