Disclaimer


Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Studio Verse Melk en Studio Steijn. De inhoud van deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van De Kaartjeswinkel. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Verse Melk – Studio Steijn – De Kaartjeswinkel. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen De Kaartjeswinkel op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door De Kaartjeswinkel wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Kaartjeswinkel behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is De Kaartjeswinkel niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. De Kaartjeswinkel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Studio Verse Melk – Studio Steijn – De Kaartjeswinkel op internet.

Persoonlijke gegevens die via de site zijn achtergelaten worden gebruikt ten behoeve van het bestelproces en voor informatieverspreiding betreffende (aanverwante) producten van Studio Verse Melk – Studio Steijn – De Kaartjeswinkel. Uitschrijving op de nieuwsbrief is op ieder moment mogelijk.